Artur i Dzieci Okrągłego Stołu

Po kłótni z magicznym dzikiem Gauvain znajduje się w złej sytuacji: jego duch zostaje uwięziony w ciele dzika i odwrotnie..