Artur i Dzieci Okrągłego Stołu

Saksoński władca Horsa sieje zamęt u granic państwa Brytów. Merlin proponuje więc, aby król zorganizował turniej łuczniczy, który wykazałby wyższość rycerzy Camelotu nad obcymi wojami. W ten sposób na długi czas udałoby się wyperswadować Horsie najazdy na przygraniczne wioski. Gdy król przystaje na pomysł turnieju, chęć swojego udziału wyraża Ginewra.