Artur i Dzieci Okrągłego Stołu

Ginewra otrzymuje list od swoich rodziców. Stwierdzają, że czas jej nauki na Camelocie dobiegł końca, a teraz należy znaleźć godnego kandydata na jej męża. Na zamek podąża książę Drogon, mężczyzna, któremu ojciec Ginewry obiecał rękę c&