Artur i Dzieci Okrągłego Stołu

Ginewra otrzymuje list od swoich rodziców. Stwierdzają, że czas jej nauki na Camelocie dobiegł końca, a teraz należy znaleźć godnego kandydata na jej męża. Na zamek podąża książę Drogon, mężczyzna, któremu ojciec Ginewry obiecał rękę córki. Księżniczka jest załamana... Tymczasem Artur, dowiedziawszy się o wyjeździe przyjaciółki, zwołuję pozostałych członków Okrągłego Stołu i przedstawia im plan anulowania zaślubin.