Ale mądrale!

„Czy rzeczywiście pieniądze szczęścia nie dają?” i dlaczego „Na złodzieju czapka gore”? Artur Andrus z dziećmi i Katarzyną Pakosińską analizują polskie przysłowia, czasem nadając im zupełnie znaczenia.