Al-Chemik

Aleksandra plami sobie strój. Alchemik i Królowa Kalina starają się dogadać na tym kto będzie siedział na tronie.
Bartłomiej i Mirmił budują ul.