Al-Chemik

Mirmił i Bartłomiej znajdują gniazdo pszczół. Królowa Kalina powróciła na tron. Alchemik zaczyna odnajdywać się w nowej
sytuacji.