Al-Chemik

Mirmił i Bartłomiej oddziaływują na siebie, szturchają się, często szamoczą, nie awet wiedząc nawet, że podlegają trzeciej
zasadzie dynamiki Newtona. Królowa Kalina znajduje drzwi do wyjścia z wymiaru i powraca na tron.