Al-Chemik

Alchemik, po namowie królowej Kaliny, postanawia zorganizować sobie małe studio laboratoryjne w sali tronowej. Mirmił i Bartłomiej dostają zadanie, które ich przerośnie... ale i czegoś nauczy.