Al-Chemik

Królewna Malina wzywa wszystkich przyjaciół, by oznajmić im, że teraz to ona panuje na dworze królewskim i to jej powinni teraz słuchać. Bartłomiej i Mirmił dyskutują na temat pojęcia czasu. Dominik Dela Pizza bardzo chciałby, razem z królową rządzić na dworze, jednak tym razem czeka go przykra niespodzianka.