Al-Chemik

Królowa Kalina zniknęła. Cały dwór szuka poszlak i wytłumaczenia tak nagłego zniknięcia. Najbardziej zaniepokojony jest Alchemik. Razem z Bartłomiejem rozmawiają o zjawisku znikania i czy występuje ono w chemii.