Al-Chemik

Na królewskim dworze ma się odbyć uroczystość oficjalnego nadania Malinie tytułu królewny. Królowa Kalina prosi Alchemika, by z tej okazji zademonstrował jeden ze swoich widowiskowych eksperymentów. Alchemik zdaje sobie sprawę, że bardzo, bardzo lubi Kalinę. Dochodzi do ważnych wniosków w tej sprawie...