Al-Chemik

Mirmił i Bartłomiej proszą Dominika dela Pizzo o pomoc w zorganizowaniu debaty naukowej na temat tlenu i dwutlenku węgla oraz o zgodę, by mogła odbyć się w kuchni. Mirmił oszukuje strażnika profesora Stożka, zakrada się do laboratorium i zabiera rzeczy niezbędne do eksperymentów. Można rozpocząć debatę. Część pierwsza to doświadczenia, potem teoria. Ciekawe, co wyniknie z tej bitwy na gazy?