Al-Chemik

Malina uważa, że królowa zniszczyła dawne tradycje i nie zgadza się ze zmianami, które wprowadziła w królestwie. Kobieta postanawia przejąć władzę i porwać Kalinę. Tymczasem Bartłomiej jest zdruzgotany z powodu oblanego egzaminu.