Al-Chemik

Mieszkańcy zamku oczekują na egzaminy. Są bardzo podenerwowani. Al chemik przygotował pytania, które mają sprawdzić wiedzę z chemii. Kalina postanawia iść do studni prawdy i dowiedzieć się prawdy o swoim ojcu.