Al-Chemik

Al-Chemik przeprowadza doświadczenie: zamienia miedziane monety w srebrne, następnie w złote. Mirmił zwierza się ze swoich domysłów na temat rzekomego romansu pomiędzy Maliną i Bartłomiejem. Natomiast profesor Stożek zamyka przejście do innego