Al-Chemik

Al-Chemik wyjaśnia młodym widzom, czym jest proces „pocenia się”. Przeprowadza w tym celu doświadczenie z podgrzewaniem balonów. Natomiast Kalina, przechadzając się korytarzami zamku, odnajduje studnię prawdy.