Al-Chemik

Królowa Kalina pozamieniała wszystkim funkcje. Strażnicy stali się kucharzami. Chemicy stali się Strażnikami, a Malina stała się Alchemikiem. Marcel Filozof tłumaczy zasady równowagi i opowiada o właściwościach spirali w przyrodzie.